Hlavní stránka | Mapok.cz

Školící a bezpečnostní centrum MAPOK

Dovoluji si Vám nabídnout své dlouholeté zkušenosti a služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Zákoník práce obecně stanoví, že zaměstnavatel musí seznámit zaměstnance s těmito oblastmi:

  • S riziky práce podle vyhodnocení rizik, který musí mít zaměstnavatel zpracovaný,
  • do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,
  • s používání osobních ochranných pracovních prostředků,
  • o poskytovateli pracovnělékařských služeb (dříve používaný výraz „závodní lékař“) a s tím souvisí informace o lékařských prohlídkách, kterým se zaměstnanec musí podrobit.
  • školení

Kdo může provádět zákonné školení:

Pokud zaměstnavatel zaměstnává maximálně 25 zaměstnanců a má odpovídající znalosti, může úkoly v prevenci rizik zajišťovat sám – stejně jako v případě, že má 25 až 500 zaměstnanců, tehdy k tomu ovšem musí být odborně způsobilý nebo může využít jednu či více odborně způsobilých osob. Jestliže zaměstnává více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jedna či více odborně způsobilých osob.

Osvědčení a certifáty:

 

TÜV/28/PREV/2017 Požární technik

Aktuality

Novinky ze světa BOZP & PO!

Aktuality

Podmínky užití

© Mapok s.r.o. 2019

Developed with by tenmartin.eu in Vsetín.
(version: 1.0.0)